OPĆINA GRAČAC POTPORA UČENICIMA Nagrade za najboljeg osnovca i tri sredjoškolca…

Prigodom obilježavanja Dana Općine Gračac u 2024. godini dodijelit će se nagrade najuspješnijim učenicima s prebivalištem na području Općine Gračac.

Opći uvjet koji moraju ispunjavati svi kandidati za nagrade je da su učenici s prebivalištem na području Općine Gračac, bez obzira na mjesto školovanja.

UČENICI OSNOVNE ŠKOLE

Za učenike osnovne škole dodjeljuje se  nagrada 1 učeniku. Prijedlog za najuspješnijeg učenika podnosi ravnatelj osnovne škole, a uz obrazloženi prijedlog ravnatelja, prilaže se uvjerenje o prebivalištu učenika.

UČENICI SREDNJIH ŠKOLA

Za učenike srednjih škola dodjeljuju se  nagrade za 3 učenika. Za nagradu se, kao kandidati, prijavljuju sami učenici.

Uz opći uvjet prebivališta na području Općine Gračac, učenici srednjih škola, da bi se mogli kandidirati za dodjelu nagrade, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete: prosjek ocjena u prethodno završenoj školskoj godini najmanje 4,80 te sudjelovanje na najmanje jednom županijskom ili državnom natjecanju u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini.

Uz obrazloženu prijavu za dodjelu nagrade učenicima srednjih škola, kandidati su obavezni priložiti:

1. uvjerenje o prebivalištu učenika

2. preslik svjedodžbe prethodno završene školske godine

3. preslik dokaza o sudjelovanju na najmanje jednom županijskom ili državnom natjecanju u tekućoj ili prethodnoj školskoj godini.

Odluku o nagrađivanju te vrsti i iznosu nagrade (ukoliko se radi o novčanoj nagradi) u skladu s proračunskim mogućnostima, donijet će općinski načelnik odabirom propisanog broja učenika između svih onih koji podnesu pravovremene i potpune prijave kojima dokažu ispunjavanje traženih uvjeta.

Prijedloge i prijave po javnom pozivu ovlašteni predlagatelji mogu podnositi na adresu Općine Gračac, Park sv. Jurja 1, 23440 Gračac ili putem elektroničke pošte na [email protected] te isti, bez obzira na način dostave, trebaju biti zaprimljeni u Općini Gračac najkasnije do 15. travnja 2024. godine do 14,00 sati. U slučaju podnošenja putem elektroničke pošte, prijedlozi/ prijave koji se dostavljaju moraju biti potpisani kvalificiranim elektroničkim potpisom, naveo je u pozivu Robert Juko, općinski načelnik Gračaca.

 

 

 

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...