SALI Programima i projektima u sportu, kulturi i za razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva – 30.600 eura

Općina Sali na internetskoj stranici objavila je javni poziv za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2024. godini. Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa i projekata u području odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva i razvoja mjesne samouprave, na području Općine, koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Sali u 2024. godini.
Područja sufinanciranja
 1. sportu:
  • redovita djelatnost amaterskih klubova u sportu
  • poticanje i promicanje sporta, djece i mladeži
  • sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
  • organizacija domaćih i međunarodnih natjecanja i sportskih manifestacija
 2. kulturi:
  • zaštita i promicanje tradicijske / kulturne baštine
  • redovita djelatnost amaterskih klubova u kulturi,
  • programi/projekti poticanja i unapređenja kulturno-umjetničkog amaterizma
  • programi/projekti jednodnevnih i višednevnih manifestacija u kulturi
 3. u području razvoja civilnog društvasocijalne skrbi i zdravstva
  • redovita djelatnost udruga s područja socijalne skrbi i humanitarne zaštite
  • redovita djelatnost udruga proizišlih iz domovinskog rata
  • programi/projekti mladih te osoba treće životne dobi
  • programi/projekti brige o osobama s posebnim potrebama
  • vannastavni programi/projekti u školstvu
  • programi/projekti ostalih udruga i neprofitnih organizacija koje svojim aktivnostima promiču opće vrijednosti od interesa za Općinu Sali

Prijavitelj projekta ima obvezu namjenskog korištenja sredstava, a Općina ima pravo izvršiti kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Izvještaj o dobivenim i utrošenim sredstvima korisnik je dužan dostaviti Općini Sali najkasnije do 31.3.2025. Sredstva za provedbu ovog Javnog poziva osigurana su u Proračunu Općine Sali u ukupnom iznosu od 30.600,00 € kako slijedi:

 1. Sport: 13.300,00 €
 2. Kultura: 13.300,00 €
 3. Razvoj civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva: 4.000,00 €

Najniži iznos koji se može odobriti za programe/projekte iznosi 140,00 €, a najviši 1.400,00 €.

Udruga i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti jedan projekt ili program u okviru ovog Javnog poziva. Aktivnosti projekta/programa mogu trajati najdulje do 31. prosinca 2024. Podrobnije informacije mogu se pronaći na službenim web sranicama Općine Sali.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...