FINA u zadnjem kvartalu 2018. prodala 30 zadarskih nekretnina i pokretnina

Putem sustava e-dražbe u zadnjem je kvartalu prošle godine prodano 297 nekretnina i pokretnina, a u zadnje četiri godine, odnosno od početka 2015. do kraja 2018. prodano ih je 1644, podaci su koje je objavila Financijska agencija (Fina).

U ovoj  agenciji kažu kako su putem elektroničke javne dražbe provodili prodaju ukupno 182 predmeta prodaje koji su vezani za Zadarsku  županiju, od čega se 30 predmeta prodaje prodavalo u zadnjem kvartalu  2018. godine. Svi navedeni predmeti prodaje su nekretnine, a u jednoj od  navedenih nadmetanja uz nekretninu prodavao se i namještaj koji se  nalazio u predmetnoj nekretnini u trenutku prodaje.

– U obzir su uzete samo elektroničke javne dražbe u kojima je nadmetanje završilo s ili bez valjanih ponuda ili je nadmetanje još uvijek u tijeku, dok u obzir nisu uzete prekinute/odgođene/obustavljene dražbe te  dražbe u kojima nadmetanje još nije počelo, navode iz Ureda Uprave  FIN-e.

Ovršni i stečajni postupci

Ova agencija od 1. siječnja 2015. godine, u skladu s odredbama  Ovršnog te poslije i Stečajnog zakona, a na temelju zahtjeva za prodaju  koji joj dostavlja nadležno tijelo (sud, javni bilježnik, porezna i druga tijela), provodi prodaju nekretnina i pokretnina u ovršnim i stečajnim postupcima te u postupcima osiguranja.

Prema Fininoj statistici, od početka listopada do kraja prosinca prošle  godine na razini cijele Hrvatske održane su ukupno 1.184 elektroničke  javne dražbe, u kojima se prodavalo 1.117 nekretnina i pokretnina. Za  većinu tih nekretnina i pokretnina (automobila, kamiona, strojeva i sl.),  točnije njih 820, nije bilo zainteresiranih kupaca, a nešto više od četvrtine njih ili 297 prodano je putem e-dražbe.

 

U ovršnom je postupku u zadnjem kvartalu prošle godine prodano  125 nekretnina i pokretnina, većina njih, 81, u drugoj dražbi, dok su na  prvoj dražbi prodana 43 predmeta, a jedan na četvrtoj elektroničkoj javnoj dražbi.

U stečajnom su postupku putem e-dražbe u zadnja tri mjeseca prošle  godine prodana 171 nekretnina i pokretnina, pri čemu ih je najviše prodano u trećoj (65) i drugoj dražbi (53), dok je otprilike podjednak broj  prodan u prvom odnosno četvrtom krugu (26 odnosno 27).

Samo jedan predmet, i to u prvom krugu elektroničke javne dražbe,  prodan je u postupku osiguranja, podatak je Fine.

Inače, tijekom zadnja tri mjeseca prošle godine Fina je objavila 4713  pismena (poziva, obavijesti, zahtjeva i slično) u postupcima e-dražbe, a  u Očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku upisano je 947 predmeta.

Prodane 1644 nekretnine i pokretnine

Od početka 2015. do kraja prošle godine u Očevidniku je upisano 4931  nekretnina i pokretnina, a u postupcima njihove prodaje je u aplikaciji  javna objava objavljeno ukupno 37.223 pismena.

Za prodaju nekretnina i pokretnina u četiri su godine održane ukupno  8704 dražbe (riječ je o svim krugovima dražbi), a prodavalo se 4599 predmeta.

Putem e-dražbi u četiri je godine prodano nešto više od trećine ponuđenih nekretnina i pokretnina odnosno njih 1644, dok za 2.955 predmeta nije bilo interesa.

U ovršnim postupcima na prvoj je dražbi prodana 331 nekretnina i  pokretnina, u drugom krugu prodane su 392, a u trećem i četvrtom krugu e-dražbe po jedan predmet.

U stečajnom postupku najviše je nekretnina i pokretnina prodano u  trećem krugu dražbe, njih 317, potom u drugom 253, u prvom 211 te u  četvrtom krugu 143 nekretnine ili pokretnine.

U četiri godine su u postupcima osiguranja prodane dvije nekretnine i  pokretnine, obje u prvom krugu dražbe.

Inače, podaci o elektroničkim javnim dražbama dostupni su putem  Fininih aplikacija “Javna objava” i “Očevidnik nekretnina i pokretnina  koje se prodaju u ovršnom postupku” (u kojem se vode sve nekretnine  koje se prodaju u ovršnom odnosno stečajnom postupku, a pokretnine  procijenjene vrijednosti veće od 50.000 kuna).

Prema podacima iz očevidnika, trenutačno je moguće pregledati 4535  nekretnine koje se prodaju u ovršnom ili stečajnom postupku, a njihova  se vrijednost kreće od nula kuna do 98,2 milijuna kuna, a moguće je pregledati i 309 pokretnina, čija se vrijednost kreće od 150 kuna do 65,8 milijuna kuna.

Podaci iz očevidnika pokazuju i da je trenutačno u tijeku nadmetanje  za 271 nekretninu i pokretninu koje se prodaju putem e-dražbe, a moguć je i pregled 977 predmeta za koje se najavljuje nadmetanje putem e- dražbe.

 
finanekretnineprodaja