PREGLED OZNAKA

afrika

Zadarsko srce za Afriku

U Arsenalu je priređena humanitarna udruga Srce za Afriku, kako bi se prikupile donacije za izgradnju rednje škole u župi Kivumu u…