PREGLED OZNAKA

baterija

Unutarnje uho kao napajanje?

Već je šezdesetak godina poznato da u unutarnjem uhu imamo svojevrsnu "biološku bateriju", koja je bitna za normalan sluh, no još je…