PREGLED OZNAKA

broj

Danas je Pi dan!

U matematičkom svijetu 14. ožujka se obilježava kao Pi dan jer je datum zapisan u obliku 3.14.  najbliža aproksimacija broja Pi.…