PREGLED OZNAKA

električna energija

Kojeg opskrbljivača odabrati?

Što se tiče električne energije - sada možemo birati koju tarifu i kojeg opskrbljivača želimo. Otkad su se na tržištu pojavili novi…