PREGLED OZNAKA

ist

Išćanski rječnik

"Rječnik govora otoka Ista" Ante Smoljana, danas će uz autora u dvorani Matice hrvatske u Zadru predstaviti prof. dr. Josip Lisac i…