PREGLED OZNAKA

zaštita

Nov način zaštite podataka

Yahoo smatra da ima novi, učinkovitiji način zaštite korisničkih računa i to tako da kreira lozinku na zahjev. Svoju novu ideju…