raspisan javni poziv

MUP prima djelatnike na stručno osposobljavanje

Agencija ZARAPIX
Tamni način

MUP traži 208 ljudi u cijeloj Hrvatskoj za obavljanje niza različitih poslova u sklopu paketa mjera za zapošljavanje “Rad, staž i prijevoz – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa”, a 5 djelatnika traži se u Zadru.

Donosimo popis kadrova za koje se možete javiti:

  • – U Odjelu za upravne poslove traži se dvoje upravnih referenata.
  • – U Odjelu materijalno-financijskih poslova traži se računovodstveni referent-knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara
  • – U II Policijskoj postaji Zadar zaposlit će daktilografa u smjeni.
  • – U Službi policije također traže daktilografa u smjeni.

Za sva radna mjesta uvjet je završena gimnazija ili srednja strukovna škola. Stručno osposobljavanje traje 12 mjeseci, a radi se puno radno vrijeme.

Uz ispunjeni obrazac prijave, kojeg možete pronaći na stranicama MUP-a, a u kojemu je potrebno navesti sva radna mjesta iz javnog poziva za koja se prijavljuje, obavezno je dostaviti i životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, uvjerenja ili svjedodžbe), elektronički zapis odnosno potvrdu  o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (preslika), dokaz državljanstva (preslika domovnice, osobne iskaznice, putovnice ili vojne iskaznice) te presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Sektor za upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33 s naznakom “ZA JAVNI POZIV“.

Prijaviti se možete do 1. rujna, a nepravovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.

Ostavi komentar koristeći Facebook