Na mjesto u Domu na Sfingi čeka se više od 8 godina, nedostaje stručnog kadra i ne postoji mogućnost smještanja dementnih osoba

Na nedavno održanom online sastanku župana razgovaralo se o aktivnostima za nastavak decentralizacijskih procesa, između ostalog i inicijativi Hrvatske zajednice županija da se riješi pitanje vlasništva nad domovima za starije i nemoćne. Vlada Republike Hrvatske krajem je prošle godine donijela zaključak za uređenje zemljišnoknjižnog stanja na nekretninama koje koriste domovi za starije i nemoćne, s ciljem prijenosa prava vlasništva na osnivače domova – jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave), piše Župan.hr.

„Decentralizacija, za koju se zalažemo godinama, mora biti primijenjena i na područje socijalne skrbi, posebice kada govorimo o domovima za starije i nemoćne. Županije posljednjih 16 godina vode brigu od domovima, osiguravajući znatna financijska sredstva iz proračuna, kako za redovito poslovanje, tako i za poslovanje van standarda ove ustanove“, istaknuo je predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk.

Analiza među županijama, provedena za potrebe izrade Nacionalnog plana za razvoj socijalnih usluga u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju, pokazala je okvir razvoja usluga koji će biti osnova za povlačenje europskih sredstava.

Osim prijenosa vlasništva, županije traže i bolji nadzor, mogućnost da sami preusmjere decentralizirana sredstva za potrebe socijalne skrbi, da mjere i usluge skrbi jačaju, jer je zbog pandemije situacija lošija…

Zadarska županija osnivač je jednog doma, za njega izdvaja pola milijuna kuna, a sa 2,8 milijuna sufinancira se smještaj u privatnim domovima.

‘Nedostatni kapaciteti za smještaj starijih i nemoćnih u institucionalnim ustanovama vrlo su izraženi te je sada dužina čekanja na smještaj u naš jedini dom za starije i nemoćne osobe više od 8 godina. Istovremeno, problem su visoke cijene smještaja i neujednačena kvaliteta usluga u privatnim domovima za smještaj starijih i nemoćnih kao i neujednačena dostupnost usluga na području županije.’ – kažu u Zadarskoj županiji. Kao problem dodaju i nedovoljan broj  stručnih radnika u sustavu socijalne skrbi (naš Dom za starije i nemoćne osobe u Zadru ima 2 socijalne radnice na oko 400 korisnika). Ne postoji mogućnost smještanja osoba oboljelih od Alzheimera ili/i drugih demencija. ( Uskoro će biti završen prostor za smještaj takvih osoba u Domu za starije i nemoćne osobe, međutim, s obzirom na stalno povećanje broja oboljelih, kapaciteti neće biti dostatni)

U  Županiji se nalaze  Dom za starije i nemoćne osobe Zadar (osnivač Zadarska županija),  Dom za odrasle osobe sv. Frane (osnivač RH),  Dom za odrasle osobe Zemunik Donji (osnivač RH) te  28 privatnih pružatelja usluge smještaja i boravka starijih i nemoćnih osoba (obiteljski domovi, obrti, d.o.o., j.d.o.o., jedna ustanova)

Iz županijskih sredstava izdvaja se  za uslugu pomoći u kući 420.000,00 kuna, za sufinanciranje smještaja starijim osobama u privatnom smještaju 2.800.000,00 kuna (500,00 kuna po korisniku mjesečno, za sve osobe smještene u privatnim domovima na području Zadarske županije, bez obzira na imovinski status korisnika). To je oko 400 korisnika mjesečno Za Dom za starije i nemoćne osobe u Zadru izdvojili smo ove godine 500.000,00 kuna vlastitih sredstava – za dovršetak Odjela za demencije (osim decentraliziranih sredstava u iznosu od 7.311,034 kune).

Također, županija financira usluge psihijatra, internista i liječnika opće/obiteljske medicine za posjete korisnicima u domovima Sv. Frane, Zemunik i Dom za starije i nemoćne osobe Zadar (za Zadar i podružnicu Preko) i za tu aktivnost izdvajaju 330.000,00 kuna. Liječnici obavljaju posjete 2 do 4 puta mjesečno.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...