Zadarska županija poziva građanstvo da se očituje o proračunu za 2024.

Zadarska županija poziva sve zainteresirane da svoje prijedloge, komentare i primjedbe na proračun za 2024. godinu mogu dostavljati u papirnatom ili elektronskom obliku.

Naime, ukupni proračun Zadarske županije za 2024. godinu iznosi 169.100.000,00 eura, dok projekcija za 2025. godinu iznosi 150.200.000,00 eura a projekcija za 2026. godinu iznosi 150.850.000,00 eura.

U odnosu na zadnje izmjene i dopune za 2023. godinu proračun se smanjio u iznosu od 67.340.000,00 eura. Razlog smanjenja ponajviše je zbog stupanja na snagu „Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti“ kojim Opća bolnica Zadar postaje proračunski korisnik državnog proračuna od 01.01.2024. godine.

Novim proračunom planira se i nastavak velikih kapitalnih projekata Zadarske županije a za čije financiranje su se sredstva osigurala zaduživanjem kod poslovne banke u lipnju 2023. godine. Zaduživanje se planira u cijelosti utrošiti u 2024. godini u iznosu od 5,9 mil. eura rasporedom na sljedeće projekte: Poslovne zgrade na adresi I. Mažuranića u Zadru, Izgradnju skloništa za napuštene i izgubljene životinje te Poljoprivredno edukacijski centar u Zemuniku Donjem.

Planira se i rast poreznih prihoda za otprilike 10 posto uz osiguranje značajnih sredstava za predfinanciranje EU projekata u iznosu od 2,2 mil. eura za projekte u prijavi Zadarske županije i proračunskih korisnika, a koji se odnose na novo financijsko razdoblje EU 2021. – 2027.

Savjetovanje s javnošću provodit će se od 26. listopada 2023. godine do 09. studenoga 2023. godine, a sve detalje možete pronaći na njihovoj stranici.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...