Sutra obilježavanje Dana civilne zaštite

Službenici Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne zaštite Zadar, pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, upriličili su prigodne aktivnosti povodom obilježavanja međunarodnog Dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite RH koji se obilježava 01. ožujka.

U Republici Hrvatskoj Dan civilne zaštite obilježava se od 1992. godine i to Odlukom Vlade RH, a isti je definiran Zakonom o sustavu civilne zaštite.

U subotu, 02. ožujka aktivnosti se nastavljaju u suradnji sa dvije temeljne operativne snage sustava civilne zaštite – HGSS stanica Zadar i Gradsko društvo crvenog križa Zadar, kojima se će se pridružiti dvije udruge građana kao pričuvna operativna snaga sustava civilne zaštite i to Volonterski centar Zadar i udruga izviđača Zadar „ZARUS“. Zajedničke aktivnosti provoditi će se u dvorišnom prostoru Službe civilne zaštite Zadar kao i u službenim prostorijama objekta gdje će se uz Ppt prezentaciju o sustavu civilne zaštite i obilazak operativnih prostorija ŽC112, sudionici moći upoznati sa načinom rada na tetra uređajima, pružanju prve pomoći ozlijeđenim osobama kao i podizanju šatorskog naselja za pomoćne i operativne aktivnosti na terenu. Za podsjetiti je da osim već navedenih operativnih snaga, temeljne snage sustava civilne zaštite čine operativne snage vatrogastva, Hrvatskog crvenog križa i Hrvatske gorske službe spašavanja.

Važnost jačanja sustava civilne zaštite na svim razinama prioritetna je zadaća svake zajednice, napose imajući u vidu sve učestalije ekstremne vremenske pojave u eri klimatskih izazova. Značajno je istaknuti da se sustav civilne zaštite ustrojava na svim razinama, lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, a povezuje resurse i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, odgovora na prijetnje te ublažavanja posljedica nesreće i katastrofe. Ujedno, ističemo da su obveze JLP(R)S po pitanju civilne zaštite određene osim zakonskim i provedbenim propisima o sustavu civilne zaštite i drugim zakonskim i provedbenim propisima a napose Ustavnom odredbom koja definira obvezu JLP(R)S vezano uz poslove protupožarne i civilne zaštite.

Na području Zadarske županije ustrojeno je 35 stožera civilne zaštite u kojima je imenovano 402 člana stožera, 35 postrojbi civilne zaštite opće namjene u kojima je imenovano 662 člana postrojbe, 182 povjerenika civilne zaštite te toliko njihovih zamjenika. Vrlo važan dio operativnih snaga sustava civilne zaštite su pravne osobe od važnosti za sustav civilne zaštite kojih na području Zadarske županije ima 230 imenovanih. Bitan je i podatak o pričuvnim snagama sustava civilne zaštite, a to su udruge građana kojih na području Zadarske županije ima 60-ak.

Djelatnici Službe civilne zaštite Zadar u svojim redovitim aktivnostima provode osposobljavanja čelnika JLS i članova stožera civilne zaštite po pitanju poslova civilne zaštite. Nadalje, provode osposobljavanja članova postrojbi civilne zaštite opće namjene kao i povjerenika i njihovih zamjenika.

Vrlo velika aktivnost i pozornost pridaje se edukaciji učenika o ponašanju u opasnim situacijama u nižim razredima osnovne škole, kojih je u 2023. godini provedeno u 11 osnovnih škola prilikom čega je provedena edukacija za 381 učenika.

Nažalost, rat u Ukrajini otvorio je i sasvim novu aktivnost vezano uz zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, na način izravne komunikacije i sklapanja ugovora o korištenju stambenog smještaja sa ponuditeljima – vlasnicima smještaja i korisnicima iz Ukrajine.

U nadi kako neće biti potrebe za aktiviranjem sustava civilne zaštite kao prošle godine na području Grada Obrovca i Općine Gračac gdje su uslijed visokih snježnih nanosa i jakog vjetra formirani prihvatni centri za putnike koji nisu mogli nastaviti svoje putovanje ali i zbog nezabilježeno visokih vodostaja rijeke Zrmanje i rijeke Otuče koje su izazvale znatne materijalne troškove za lokalnu zajednicu, podvlačimo nužnost jačanja otpornosti zajednice na prirodne i druge nesreće kao i nužnost smanjenja rizika od katastrofa kao prioritetni način suživota sa klimatskim izazovima.

Na državnoj razini obilježavanje Dana civilne zaštite obilježava se u Jastrebarskom 01.ožujka, i tom prigodom Ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite Damir Trut dodjeljuje Zahvalnicu za izuzetan doprinos razvoju sustava civilne zaštite za stožere civilne zaštite Grada Obrovca i Općine Gračac.

Program:

Početak aktivnosti je u subotu, 02. ožujka u 10:00 sati u dvorišnom prostoru Ravnateljstva civilne zaštite, Službe civilne zaštite Zadar, Ivana Mažuranića 26 B, Zadar – iza zgrade  Gradske knjižnice i Centra za mlade.

–          Okupljanje u dvorištu objekta 09:45 – 10:00

–          10:05  Ulazak članova Udruge izviđača u prostorije ŽC 112 i kratko upoznavanje sa načinom rada

–          10:15 – 10:25 Dvorana za predavanje – Ppt prezentacija o sustavu civilne zaštite – mjesto i uloga udruga građana u sustavu civilne zaštite

–          10:20 – 10:35 Dvorana za predavanje – Ppt prezentacija – upozoravanje i uzbunjivanje građana

–          10:40 – evakuacija iz dvorane za predavanje na evakuacijsku točku ispred zgrade

–          10:45 – podizanje izviđačkog šatorskog naselja

–          10:45  – podizanje šatora HCK i RCZ

–          11:00 – formiranje 3 grupe izviđača i raspored po prezentacijskim točkama ( izmjena grupa svakih 15 min)

–          11:00  – do kraja –  Aktivnosti HGSS-a  (oprema, penjanje…)

–          11:00  do kraja – Aktivnosti HCK ( pružanje prve pomoći)

–          11:00 do kraja – Aktivnosti RCZ ( razgovor na tetra uređajima)

–           12:00 kraj

–          12:10 – osvježenje (sok, sendvič, voće …)

–          12:30 odlazak.

U slučaju kiše i lošeg vremena, prebacujemo aktivnosti u dvorani za predavanje i u dvije dvorane za sastanke na katu  ( bez dizanja šatora).

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...