PREGLED OZNAKA

bolovanje

Sve manje Hrvata na bolovanju

Prema izvješću Upravnog vijeća HZZO-a, izdatci za privremenu nesposobnost za rad u 2014. godini u cijeloj Hrvatskoj manji su za 69…