PREGLED OZNAKA

sat

Što sat rođenja govori o vama?

Kao što svaki dan u mjesecu ima svoju numeričku vibraciju, tako i svaki sat u danu ima određenu astrološku frekvenciju, koja u…