Pratite sve o temi pod oznakom: studenti

Evo što vam profesori nikad neće reći

Smješkaš se na izlasku s predavanja zato što profesor nije primijetio da si potpisao kolegu na listu dolazaka, da si tipkao na mobitel ili čak da si nekoliko...