PREGLED OZNAKA

ukidanje

Nakon 47 godina ukinut JMBG

Hrvatski sabor danas će raspraviti konačni prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju jer se danom prestanka…