PRAVOBRANITELJICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zdravstveni odgoj u skladu je s Ustavom i međunarodnom praksom

Arhiva, ilustracija
Tamni način

Na rasprave o uvođenju zdravstvenog odgoja u škole reagirala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić ocijenivši da je sporni modul ‘Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje’ kvalitetno izrađen i iznimno značajan za edukaciju o ravnopravnosti i prevenciji zdravstvenih problema s kojima se suočavaju učenici.

Cilj je toga modula omogućiti učenicima usvajanje vještina potrebnih za donošenje odgovornih odluka važnih za očuvanje njihova fizičkog i mentalnog zdravlja te im pomoći da kroz razumijevanje različitosti i kritičko promišljanje izgrade pozitivan odnos prema sebi i drugima, podsjeća pravobraniteljica na internetskim stranicama svoga ureda.

Ističe i kako nijedan dio Kurikuluma zdravstvenog odgoja po pitanju spolne i rodne ravnopravnosti nije u suprotnosti s ustavno-pravnim poretkom RH niti s međunarodnim i nacionalnim antidiskriminacijskim zakonodavstvom,

Pravobraniteljica podsjeća i na činjenicu da je Europski sud za ljudska prava u predmetu ‘Dojan i drugi’ potvrdio da obvezatni zdravstveni odgoj, koji uključuje obvezatna predavanja o spolnim različitostima, seksualnosti, kontracepciji, seksualnom nasilju i sl., ne predstavlja povredu temeljnog prava roditelja na slobodu odgoja i obrazovanja svoje djece, temeljnog prava djece na obrazovanje i temeljnog prava roditelja i djece na slobodu vjeroispovijesti.

Pored modula Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje u Kurikulumu zdravstvenog odgoja, po njezinu mišljenju, vrlo je značajan i modul Prevencija nasilničkog ponašanja u smislu prevencije spolno i rodno uvjetovanog nasilja.

U skladu s tim, pravobraniteljica ukazuje na veliku važnost uvođenja zdravstvenog odgoja kao nastavnog predmeta i nepobitnu ulogu njime obuhvaćenih sadržaja za potpun i skladan razvoj osobnosti učenica i učenika.

Ostavi komentar koristeći Facebook