“Eko-Zadar“ uz potporu EU do jačanja glasa građana u zaštiti okoliša i prirode; U 2014. godini “Zeleni telefon“ zaprimio ukupno 246 prijava

Udruga “Eko-Zadar“ jedan je od suradnika na projektu “Partnerstva za okoliš: Razvoj kapaciteta u zaštiti okoliša javnog i civilnog sektora u Hrvatskoj kroz primjenu servisa Zelenog telefona”.  Projekt “Partnerstva za okoliš“ rođen je iz dugogodišnje suradnje okolišnih udruga u Mreži zelenih telefona. Zeleni telefon je, podsjetimo, servis za građana za prijavljivanje problema i nepravilnosti u okolišu, a samo u 2014. godini udruga “Eko–Zadar“ je na “Zelenom telefonu“ zaprimila ukupno 246 prijava.

Opći cilj ovog dvogodišnjeg projekta na kojem surađuje devet udruga, a čije je provođenje započelo započelo 1. siječnja ove godine je izgradnja snažnog partnerstva i učinkovite dugoročne suradnje između građana, tijela lokalne i državne vlasti i organizacija civilnog društva uključenih u zaštitu okoliša i prirode, kao i osnaživanje projektnih partnera za aktivno sudjelovanje u rješavanju problema zaštite okoliša. Specifični ciljevi projekta su poticanje transparentnosti tijela lokalne i državne vlasti i suradnje sa njima, edukacija građane o “know-how“ i mogućnostima za aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i prirode, doprinošenje rješavanju specifičnih lokalnih problema vezanih za zaštitu okoliša i prirode, kao i poticanje međusektorske suradnje.

Ukupna vrijednost projekta “Partnerstva za okoliš“ je 225.661,87 eura, a projekt je u 90 postotnom omjeru financiran u okviru Grant sheme “Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“ u okviru provedbe I komponente IPA 2011 (Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011). Sufinanciran je sredstvima Ureda za udruge Vlade RH.

U sklopu projekta bit će provedena i objavljena detaljna analiza učinkovitosti rada na terenu tijela lokalne i državne vlasti uključujući razinu transparentnosti, kadrovska i financijska sredstva, usvajanje načela dobrog upravljanja, uspjeh ostvarivanja prava na pristup informacijama, način organiziranja javnih rasprava, procjene utjecaja na okoliš, te će biti održan niz radionica koje se odnose na zaštitu okoliša i prirode, s jedne strane namijenjenih udrugama, a s druge predstavnicima tijela lokalne i državne vlasti.

Cilj ovih radionica je doprinijeti povećavanju sudjelovanja građana i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnoj i državnoj razini, a koje se tiču zaštite okoliša i prirode kao i jačanje suradnje s tijelima i službama lokalne i državne vlasti u zaštiti okoliša i prirode. Među ciljevima projekta je i informiranje građana/ki o mogućnostima aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša i prirode posredstvom radijske emisije što će dovesti i do veće prepoznatljivosti Mreže zelenih telefona te u konačnici do povećanja postotka uspješno riješenih problema vezanih uz zaštitu okoliša i prirode.

Projektni partneri su Eko Pan – Karlovac, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce – Split, Udruga Žmergo Opatija, Ekološka udruga “Krka” Knin, Eko udruga Franjo Koščec, Zaštitarsko – ekološka organizacija Nobilis, dok su uz udrugu “Eko-Zadar“ suradnici na projektu udruge Zeleni Osijek i Zelena Istra. Projekt se provodi na području Hrvatske s naglaskom na Karlovačku, Splitsko-dalmatinsku, Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-kninsku, Međimursku, Varaždinsku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Koprivničko-križevačku i Krapinsko-zagorsku županiju.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...