Evo koje banke u Hrvatskoj nude najbolje uvjete za štednju

Hrvatska poštanska banka (HPB) otvorila je sezonu dizanja kamatnih stopa na štednju, a izazov je u proteklih mjesec dana prihvatila i većina ostalih hrvatskih banaka. Provjerili smo koje su od njih značajnije podigle kamate na oročenu štednju, a koje ih još uvijek drže nadomak nule, piše Tportal.

Sredinom rujna Vlada je održala sastanak s bankarima, na kojemu je, između ostaloga, dogovoreno dinamiziranje kamatnih stopa na štednju. Nakon sastanka ministar financija Marko Primorac zadovoljno je poručio da nas očekuje povećanje kamatnih stopa na depozite, kako je rekao, ‘zasigurno na preko dva posto, a možda i na tri’.

Prva je inicijativu Vlade prihvatila Hrvatska poštanska banka (HPB) te je kamatnu stopu na oročenu štednju podigla na tri posto. Kako je riječ o banci u većinskom državnom vlasništvu, odluka o značajnom dizanju kamata bila je ustvari dodatni pritisak Vlade na privatni bankarski sektor da promijeni politiku maksimiziranja marži održavanjem nultih kamatnih stopa na depozite.

Skromni pomaci

U proteklih mjesec dana većina banaka odgovorila je na Vladinu preporuku i ‘bačenu rukavicu’ HPB-a. No riječ je uglavnom o skromnim pomacima. Od 14 promatranih banaka, deset ih je kamatne stope na oročenu štednju na godinu dana podiglo na razinu od 0,8 do 1,5 posto.

Jedna banka ostala je pri ‘nultim’ kamatama, a ponudu Hrvatske poštanske banke premašila je samo Kentbank te od 17. studenog diže kamatne stope na oročenu štednju na 3,10 posto.

Neobično je to da su kamatne stope na kratkoročna oročenja u nekim bankama više nego na dugoročna. Primjerice, u Zagrebačkoj banci je u standardnoj ponudi efektivna kamatna stopa za oročenja na rok između šest mjeseci i godinu dana od 2,1 posto, a za štednju oročenu na više od godine dana ona iznosi jedan posto.
Računica pokazuje da ćete na oročenih 10.000 eura na rok od godinu dana u Zagrebačkoj banci dobiti neto kamate od 90 eura, a ako isti iznos oročite dva puta po šest mjeseci, zaradit ćete 189 eura.

Povoljnije uvjete štednje na kraći rok imaju i PBZ, Agram banka, Istarska kreditna banka te Podravska banka.

Obveznice još u prednosti

Ako usporedimo bankarske kamatne stope na oročenja s prinosom koji osiguravaju državne obveznice, obveznice su još uvijek u prednosti.

Naime godišnja kamatna stopa na tzv. narodne obveznice, izdane u ožujku, iznosi 3,65 posto. Trenutno se te obveznice mogu kupiti po istoj cijeni kao prilikom izdanja te možete ostvariti godišnji prinos jednak kamatnoj stopi.

Dodatna prednost obveznica je u tome što se na isplaćenu kamatu ne plaća porez. S druge se strane kamate na oročene depozite u banci oporezuju po stopi od 10 posto plus odgovarajući prirez. Pritom treba naglasiti da se od nove godine stopa oporezivanja penje na 12 posto, a prirez se ukida, piše Tportal.

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...