PREGLED OZNAKA

fina

16. srpnja – dan odluke

Napokon novosti iz FINA-e. Nagodbeno vijeće u sastavu Zdravko Bonić, predsjednik, Tatjana Flanjak Benković i Dijana Šitum, članovi,…