PREGLED OZNAKA

satelit

GPS u oblaku

Microsoft Research radi na projektu koji bi trebao drastično smanjiti potrošnju mobilnih uređaja poput smartfona kad koriste GPS.…