PREGLED OZNAKA

slike

Kvalitetnije slike u tweetovima

Ugrađivanje tweetova u vijesti, blogove i tekstove na drugim web stranicama postalo je dijelom svakodnevice na Internetu. Kako bi…