PREGLED OZNAKA

zagrebačka banka

Zaba i HT preuzimaju Optimu

Četiri mjeseca nakon pokretanja predstečajne nagodbe, Nagodbeno vijeće koje upravlja procesom nagodbe nad Optima telekomom jučer je…