Sarađen će na obnovi ceste u Zadru zaraditi 32 milijuna kuna, a kasni s radovima zbog vremena

Radovi na ulici Ante Starčevića su u zaostatku isključivo zbog vremenskih uvjeta, a izvođač planira nadoknaditi zaostatak do kraja ožujka 2018. godine. Na Liburnskoj obali do kraja veljače završavaju radovi na najzahtjevnijoj dionici te će na ostatku ceste prema Jazinama izvođač moći ubrzati izvođenje radova. Ulica Nikole Šubića Zrinskog predviđena je da se radi  u rujnu 2018. godine. Radovi će se izvoditi do polovice lipnja 2018. kada će se obustaviti zbog glavne turističke sezone, kako doznajemo od Hrvatskih cesta.

Hrvatske ceste d.o.o. pristupile su projektu rekonstrukcije državne ceste 407, koja je ujedno jedina državna cesta koja prolazi kroz centar Grada Zadra, iz razloga utvrđenja lošeg stanja kolnika na istoj ( kolotrazi, boranje asfalta … ). Radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolnika, širenje kolnika, izmještanje javne rasvjete na mjestu gdje se kolnik proširuje, te izradu potpornog zida u uvali Jazine. Ovim projektom će se i povećati protočnost prometa te smanjiti prometna zagušenost, a što je Gradu Zadru izuzetno bitno.

Predmet ovog projekta je obnova državne ceste D407 na dionici trajektna luka Zadar-D8, pod dionica, ukupne dužine cca. 4.128,00 m u katastarskoj općini Zadar u Zadru, u što ulaze površine pod kolnikom, nogostupima, zelenim površinama i ostalim cestovnim objektima(zidovi, rampe, rubnjaci itd.). Postojeće stanje iznimno izgrađeno urbano područje sa vrlo velikom izgrađenošću. Predmetna prometnica svojim trenutnim prometnim, sigurnosnim i tehničkim specifikacijama (poprečnim nagibima, konstrukcijom, širinom, preglednošću i sl.) ne zadovoljava zahtjeve koji se pred nju postavljaju stalnim povećanjem prometnog opterećenja i zahtjevima modernog prometa. Rubovi postojeće prometnice definirani okolnim objektima, ogradnim zidovima, postojećim cestovnim elementima. Područje koje je obuhvaćeno ovom rekonstrukcijom većim dijelom se uklapa na postojeće stanje.

Projektnim rješenjem predviđena je:

  • Rekonstrukcija postojećih prometnih površina na način da sa svim svojim karakteristikama zadovolje zadatke koje pred njih postavljaju zahtjevi prometa i prometnog opterećenja koji se očekuje na predmetnoj dionici kao i proširenje odnosno izgradnja dodatnih prometnih trakova na dionicama
  • Rekonstrukcija i izgradnja autobusnih stajališta
  • Rekonstrukcija i izgradnja pješačkih površina
  • Prilagodba postojećeg sustava odvodnje novoj geometriji prometnih površina
  • Rekonstrukcija i uređenje postojećih križanja dodavanjem novih prometnih elemenata i semaforizacije

Izvođač je tvrtka Sarađen,  a ugovorena vrijednost radova iznosi 32.139.264,43 kn ( bez PDV-a).

 

Možda vas zanimaju i ove priče
Kažite što mislite o ovoj temi
Loading...