PREGLED OZNAKA

blagdan

Blagdan je Svih svetih

Blagdan je Svih svetih, dan kojim Katolička crkva slavi svece, ali i one koji su ostvarili ideal kršćanskoga života, a još nisu…