PREGLED OZNAKA

grafiti

Pričaj za sebe, reklamo

Cijelu Hrvatsku je, pa tako i Zadar, preplavio golem broj plakata na kojima velikim tiskanim slovima stoji "NE DIŽE SE". Tu…