PREGLED OZNAKA

jelka

Zašto kitimo jelku?

Nekad se kićenje jelke povezivalo samo s bogatima, odnosno oni su nekad bili jedini koji su kitili jelku za katolički Božić, a…